Aile ve Dini Manevi Rehberlik Çalışmalarına Kısa Bir Bakış
Aile ve Dini Manevi Rehberlik Çalışmalarına Kısa Bir Bakış

Aile ve Dini Manevi Rehberlik Çalışmalarına Kısa Bir Bakış

Arif Ali Türe

     İnsan yaratılışı gereği inanmaya ve bağlanmaya ihtiyaç duymaktadır. İslam nazariyesinden bakıldığında insan, fıtrat üzere doğan müstesna bir varlıktır. Fıtrat üzere doğmak dar manada İslam üzere doğmak anlamına gelmemekte daha teşmil bir ifade ile inanmaya, yüce bir varlığa bağlanmaya yatkın olmak anlamına gelmektedir. İnsan doğumundan ölümüne gelişmekte, olgunlaşmakta ve hayatı boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Karşılaşmış olduğu psikolojik, sosyolojik, biyolojik, teolojik sorunlara cevaplar bulmaya çalışan birey, kendisine en iyi cevabı veren kurum ve kuruluşlara yönelmekte ve bağlılık göstermektedir. İnsanın dünya hayatındaki en yüce refiki ve rehberi olan din, problem çözmede en çok başvurulan mercii olmaktadır. Din insanı hem bedenen hem de ruhen desteklemekte ve pek çok tehlikeye karşı koruma sağlamaktadır.[1] Modern dönemde problemlerin çözümü için insanlar uzman kişilerden yardım almaktadırlar.

     Türkiye özelinde din ve dinle alakalı yapılacak olan resmi her türlü çalışma ve etkinlikten Diyanet İşleri Başkanlığı sorumludur. Modern dönemde özellikle muhafazakâr bireylerin kadın erkek fark etmeksizin dini içerikli sorunlarını danışabileceği, sorularına cevap alabileceği bir kurum olan Aile ve Dini Manevi Rehberlik bölümleri Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Dini-manevi danışmalık ve rehberlik ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan ve hızlı şekilde de gelişmeye devam eden bir alandır. Dini danışmanlık ve rehberliğin beş temel gayesi bulunmaktadır: iyileştirme, destekleme, yönlendirme, arabuluculuk/uzlaştırma, eğitme/geliştirme.[2] Dini danışmanlık ve rehberlik alanı çalışmalarının mazisi çok da uzaklara dayanmamaktadır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Batılı ülkelerde ortaya çıkan ve 1970’li yıllardan sonra ülkemizde dile getirilen bir alandır. Günümüzde danışmanlık, rehberlik ve pastoral psikoloji olarak isimlendirilen alan evvela Hristiyan kültüründe ortaya çıkmış ve bu kültür içinde sistemleşmiştir. Kilisenin halkın problemlerine çözüm bulma isteği ve arayışı rehberlik ve danışmanlık çalışmalarına yoğunlaşılmasına ve sistemli hale getirilmesine sebep olmuştur.

     Ülkemize baktığımızda aile özelinde dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine resmi olarak 2003 yılında başlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 6 pilot ilde başlayan hizmet, olumlu geri dönüşler alması sonucunda 81 ilin tamamında hizmet vermeye başlamıştır.[3] İslam akidesi başta olmakla birlikte üzerinde yaşadığımız Anadolu irfanı aileye ve aile ilişkilerine ayrı önem atfetmektedir. Bu hassasiyetten yola çıkarak çalışmalarına başlayan Aile ve Dini – Manevi Rehberlik büroları aile kurumunu çalışmalarının merkezine almaktadır. Bu hizmetin ana gayesi toplumu aile konusunda dini açıdan aydınlatmak, İslam’ın aileye verdiği değeri anlatmak, aile değerlerini yaşatmak ve ailelerde huzur ve mutluluğu korumak için her türlü gayret ve çalışmayı yürütmektir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürütmüş olduğu çalışmalar sadece camii içi hizmetlerle sınırlı olmamakta camii dışı çeşitli çalışmalarda da bulunmaktadır.[4] Panel, sempozyum, bilimsel çalışmalar, cezaevi, huzurevi ve hastaneler gibi pek çok alanda dini – manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmalarına devam etmektedir. Dini Manevi danışmanlık hizmeti de camii dışı çalışmalar içerisine dâhil olup her geçen gün hizmet ağını genişletmekte ve geliştirmektedir.

Kaynaklar

  1. Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Çalışma Yönergesi, Madde 5
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Mevzuat.aspx. (04.09.2013)
  • Yasemin Angın; Nurullah Altaş, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Psikososyal Sorunlara Yaklaşımlarının Dini Danışmanlık ve Rehberlik Açısından Değerlendirilmesi, , Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (2), s.661-689


[1] Yasemin Angın; Nurullah Altaş, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Psikososyal Sorunlara Yaklaşımlarının Dini Danışmanlık ve Rehberlik Açısından Değerlendirilmesi, , Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (2), s.663

[2] Salih Aybey, Dini Danışmanlık Bağlamında Aile ve Rehberlik Büroları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt 3, Sayı 2, s.141

[3] Salih Aybey, Dini Danışmanlık Bağlamında Aile ve Rehberlik Büroları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt 3, Sayı 2, s.146

[4]Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Mevzuat.aspx. (04.09.2013)

Bir cevap yazın