Peygamber Efendimizin (s.a.v) Doğum Tarihi ve Kutlanışı Hakkında Bilgiler
Peygamber Efendimizin (s.a.v) Doğum Tarihi ve Kutlanışı Hakkında Bilgiler

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Doğum Tarihi ve Kutlanışı Hakkında Bilgiler

Peygamberimizin Doğum tarihi

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Peygamber efendimizin (s.a.v) doğum tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Temelde 3 tanesini zikredeceğim. Elbette bunların dışında daha onlarca rivayet vardır.

1)Hindistanlı din bilgini Muhammed Hamidullah’a göre: 12 Rebiü’l-evvel (17 Haziran 569)

2)Mısırlı astronomi bilgini Mahmut Paşa’ya (El-Felekî) göre: 9 Rebiü’l-evvel (20 Nisan 571)

3)Beaumont Burnaby Sherrard’e göre ise 570 yılında doğduğunu hesaplamıştır.

Bakacak olursak, bu görüşlerden İslâmi kaynaklarda ağırlıklı olarak Hz. Muhammed’in, (s.a.v) milattan sonra 571 yılında, “Fil Vak’ası“nın olduğu yılda, 12 Rebiü’l-evvel (20 Nisan) pazartesi gecesi yani Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”ndan 52 gün sonra doğduğu belirtilmektedir. Bunun en büyük nedeni de Arapların tarihi meselelerden bahsederken takvim yerine yaşanılan büyük olayları kaynak kabul etmeleridir. Örneğin, Peygamberin doğum tarihinde Fil olayı başlangıç kabul edilmiş ve Hz. Muhammed’in arkadaşlarından Mahreme: “Ben ve Allah’ın elçisi Fil yılında doğduk” demiştir.

Ancak en tutarlı hesaplamanın ise Muhammed Hamidullah’ın hesaplamasının olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bunun nedeni ise şudur:

Mahmut Paşa Peygamberin oğlu İbrahim’in vefat ettiği günü meydana gelen güneş tutulmasından hareketle 20 Nisan 571 (9 Rebiyülevvel) tarihini tespit etmiş, Muhammed Hamidullah ise Cahiliye Arapları arasında uygulanmakta olan Nesî Takvimini dikkate alarak 17 Haziran 569 tarihine ulaşmıştır.

Kaldı ki, İslamic Review isimli dergi de 1969 yılının şubat ayında yayınlanan sayısında Peygamberin doğum tarihini 17 Haziran 569 olarak yayınlanmıştı. Elbette ki bu durum Peygamber efendimizin doğum tarihini kanıtlamadığı gibi sadece doğum yılının 569 yılında olabileceğini teyit eden önemli desteklerden biridir.

Elbette ki bu tür konularda Allah-u ‘Alem’dir (en çok bilen) diyoruz.

Peygamberimizin Doğum Tarihinin Kutlanışı

1)Mevlit Kandili: Hicritakvimdeki Rebiü’l-evvel ayının 12. gününün sabahıdır.

2)Kutlu Doğum Haftası: Miladi takvimin 571 yılındaki Hicri takvimin Rebiü’l-evvel ayının 12. gününün kutlanmasıdır. Bugün de Miladi takvime göre tam olarak 20 Nisan 571’e denktir.

Dolayısıyla peygamberimizin doğum gününü her yıl iki kez kutlamış oluyoruz. Kutlu doğum haftası 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanmaya başlamıştır ve zamanla Türkiye’nin diğer illerinde de uygulanmaya başlanmıştır.

Bizce kutlu doğum haftasının kutlanmaması gerekir temel nedenleri ise şunlardır:

  • Doğum kutlamasının İslam’da yerinin olmaması,

“Buradan kasıt Peygamberimizin, ashabının ve diğer sayılamayacak olan İslam alimlerinin kendi doğum günlerini kutlamaması nedeniyledir.”

  • Muhammed’in (s.a.v) doğumunun tartışmalı da olsa diğer dini günler gibi hicri takvime göre kutlandığı, miladi takvime göre bir kutlama düzenlenmesinin yılda iki defa kutlama yapılacağı anlamına geldiği ve dinsel olarak bir karışıklık yaratacağı,
  • Hicri takvimin ay hareketine göre İslam’da esas alınan takvim olduğu ve İsa’nın doğumu ile başlayan güneş takvimine göre bir sabitleme yapılamayacağı,

“Sabitlenmesi tamamıyla yanlış bir uygulama olup sadece hicri takvime göre hareket edilmesi gerekir. Sabitlenmesi 33 yılda yalnızca 1 kere doğru tarihte kutlanmasına neden olacaktır. Diğer 32 yıldaki kutlamalar ise yanlış tarihte yapılmış sayılır.”

  • Peygamberimizin (s.a.v) nebi olarak İslam’ı tebliğ görevini icra etmiş olduğu, bu tür kutlamalar ile Muhammed’in ve İslam anlayışının Allah ve Kur’an merkezli durumdan, Muhammed’i yücelten ve merkeze koyan bir anlayışa getirildiği, bunun bir Hıristiyanlığa benzetme çalışması olduğudur.

Bir cevap yazın