TÜRK TOPLUMUNUN DERİN YARASI: YANLIŞ BATILILAŞMA
TÜRK TOPLUMUNUN DERİN YARASI: YANLIŞ BATILILAŞMA

TÜRK TOPLUMUNUN DERİN YARASI: YANLIŞ BATILILAŞMA

Burak Püsür

Toplumumuzun önemli sorunlarından biri olan Yanlış Batılılaşma, kişinin Batı’nın alması gereken şeyleri (bilim ve teknik gibi) almayıp sadece Batı’nın kültürünü taklit etmesi, bununla birlikte kendi kültürüne de yabancılaşması, diye tanımlayabiliriz.

Yanlış Batılılaşma dediğimiz şey aslında yeni bir şey değil, yaklaşık 2 asırlık bir sorundur. Toplumsal bir sorun olan bu kavram, esasında hayatımızın birçok alanındaki yansımaları geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala mevcuttur. Bu sorunun farkında olan birçok kişi bununla alakalı çalışmalar yürütmüşlerdir.

Türk Edebiyatçıları özellikle Tanzimat Dönemi’nde Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem gibi edebiyatçılar, eserlerinde Batılılaşma uğruna insanların uçuruma nasıl sürüklendiklerini ve kültürlerine de yabancı kaldıklarını göstermişlerdir.

Bu dönemde yaşayan bazı İslam Alimleri de bu konuya ilgi göstermişlerdir; özellikle de gençlere odaklanan İslam Alimleri gençleri uçuruma sürükleyen bu sele karşı birçok çalışmalar yapmışlardır.

Yanlış Batılılaşmaya dair bazı örnekler incelenecek olunursa ilk başta karşımıza Cumhuriyet Dönemi’ndeki -özellikle ilk yıllardaki- yapılan faaliyetler göze çarpmaktadır. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için Türk-İslam Kültürüne ait şeyler bırakılmış, yerine ise Batı’ya ait değerler alınmıştır ve bu da “Modernleşme, Çağdaşlaşma” diye adlandırılmıştır.

Öte yandan bazı işletme isimleri Türkçe değil İngilizce; sanki isimleri Türkçe olsa kimse bu mağazalara uğramayacak diye bir düşünce var bazı işletmecilerde. Mağazalarda veyahut pazarlarda satılan tişörtlerdeki yabancı dildeki yazılar, görseller vs. de aynı kategoridedir.

Türk-İslam Kültürüne ait olmayan bazı Batılı adetler (Yılbaşı kutlaması gibi) bunlara özen gösterilmesi de örnek verilebilir. Bunları yapmayan insanları ise hor gören, onları aşağılayan bir kitle de mevcuttur.

Kaynakça:

T, Tanzimat. “Yanlış Batılılaşma”. Erişim 8 Eylül 2021.
Tanzimat (k12.org.tr)
TM, Tozlu Mikrofon. “Yanlış Batılılaşma Meselesi Nedir?”. Erişim 8 Eylül 2021.
Yanlış Batılılaşma Meselesi Nedir? | Tozlu Mikrofon
FCA, Fırat Can Ayvaz. “Modernleşme Mi Yoksa Yanlış Batılılaşma Mı?”. Erişim 8 Eylül 2021.
Modernleşme Mi Yoksa Yanlış Batılılaşma Mı? – Fırat Can Ayvaz (firatcanayvaz.com)
RA, Risale Ajans. “Yanlış Batılılaşma”. Erişim 8 Eylül 2021.
Yanlış Batılılaşma (risaleajans.com)

Bir cevap yazın