Dâru’l-Küttâb
Dinler Tarihi

Dinler Tarihi

Dinler Tarihi İleri/Akademik Okuma Listesi

1- el-Milel ve’n-Nihal (Şehristani, çev. Mustafa Öz, Yazmalar Genel Müdürlüğü)

2- Dinler Tarihi: Bilimsel Bir Disiplin Olarak Kuruluşuna Teorik Bir Giriş (Joachim Wach, çev. Fuat Aydın, Ataç Yayınları)

3- Yaşayan Dünya Dinleri (ed. Şinasi Gündüz, Diyanet İşleri Başkanlığı)

4- Dinler Tarihi (Dursun Ali Aykıt-Ali Osman Kurt, Bilay Yayınları)

5- Yahudilik (Salime Leyla Gürkan, İSAM Yayınları)

6- Doğu Dinleri (Ali İhsan Yitik, İSAM Yayınları)

7- Hıristiyanlık (Şinasi Gündüz, İSAM Yayınları)

8- Milenyum Tarikatleri (Ali Köse, Timaş Yayınları)

9- Dinler Tarihi İncelemelerinde Çağdaş Yaklaşımlar/1945’ten Günümüze (Fuat Aydın, Eski Yeni Yayınları)

10- Kutsalın Yorumu (William Paden, çev. Abdurrahman Kurt, Sentez Yayınları)

11- Dinler Tarihine Giriş (Mircea Eliade, çev. Lale Aslan, Kabalcı Yayınları)

12- Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi I, II, III (Mircea Eliade, çev. Ali Berktay, Kabalcı Yayınları)

13- Dinin Anlamı ve Sosyol Fonksiyonu (Mircea Eliade, çev. Mehmet Aydın, Kabalcı Yayınları)

14- Dinler Tarihi Sözlüğü (Mircea Eliade, çev. Ali Erbaş, İnsan Yayınları)

15- Milel Ve Nihal Dergisinde Yayımlanan Dinler Tarihiyle İlişkili Makaleler

16- DİA Maddeleri (Ömer Faruk Harman)

Muhammed Tarık ÖZKAN