Dâru’l-Küttâb
İslâm Felsefesi-Mantık

İslâm Felsefesi-Mantık

İslam Felsefesi-Mantık İleri/Akademik Okuma Listesi

İslam Felsefesi Alanında Yüksek Lisans Yapmak İsteyenler İçin Tavsiye Kitaplar

1- İslam Felsefesine Konusal Giriş (Ömer Türker, Bilay)

2- İslam Felsefesi Tarih ve Problemler (ed. M. Cüneyt Kaya, İSAM Yayınları)

3- İbn-i Sina’da Metafizik Bilginin İmkânı (Ömer Türker, İSAM Yayınları)

4- Varlık Nedir? (Ömer Türker, Ketebe Yayınları)

5- Batı Biliminde Dönüm Noktaları (Peter Whitfield, çev. Serdar Uslu, Küre Yayınları)

6- Anlamı Tamamlamak (Ömer Türker, Ketebe Yayınları)

7- İslam Düşünce Gelenekleri (Ömer Türker, Ketebe Yayınları)

8- İslam Felsefesine Giriş (Peter Adamson, çev. M. Cüneyt Kara, Küre Yayınları)

9- İslam Felsefesi Tarihi (Henry Corbin, çev. Hüseyin Hatemi, İletişim Yayınları)

10- İslam Felsefesi Tarihi (Seyyid Hüseyin Nasr, çev. Şâmil Öcal- Hasan Tuncay Başoğlu, Açılım Kitap)

11- Klasik Mantığa Giriş (İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları)

12- Ana Hatlarıyla Klasik Mantık (İbrahim Emiroğlu, Asa Kitabevi)

13- Ebherî İsaguci ve Şerhi (Ferruh Özpilavcı, Litera Yayınları)

14- Mantığa Giriş (İbn-i Sina, çev. Ömer Türker, Litera Yayınları)

15- İbn-i Sina’nın Mirası (Dimitri Gutas, çev. M. Cüneyd Kaya, Klasik Yayınları)

16- İslam’da Metafizik Düşünce (Ömer Türker, Klasik Yayınları)

17- İslam Felsefesi Tarihi (Macit Fahri, Şa-to Yayınları)

18- Tehafütü’l Felasife (Gazzâli, çev. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Kayıhan Yayınları)

19- İlimleri Sınıflamak (ed. Müstakim Arıcı, Klasik Yayınları)

20- El-Medinetü’l Fazıla (Farabi, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayınları)

21- İslam Düşünce Atlası (ed. İbrahim Halil Üçer, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş)

22- Metafizik (ed. Ömer Türker, Ketebe Yayınları)

 Salih EREN