Dâru’l-Küttâb
İslâm Tarihi

İslâm Tarihi

İslam Tarihi İleri/Akademik Okuma Listesi

1- İslam Peygamberi (Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları)

2- Hz. Peygamberin Savaşları (Muhammed Hamidullah, çev. Nazire Erinç Yurter, Beyan Yayınları)

3- İslâm Müesseselerine Giriş (Muhammed Hamidullah, çev. İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yayınları)

4- Hz. Peygamberin Altı Orijinal Diplomatik Mektubu (Muhammed Hamidullah, çev. Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları)

5- İslam Tarihi I, II, III, IV (Âdem Apak, Ensar Yayınları)

6- Mekke’ye Giden Yol (Muhammed Esed, çev. Cahit Koytak, İnsan Yayınları)

7- Irak’ın Fethi ve İslâmlaşma Süreci (Hüseyin Gökalp, İnsan Yayınları)

8- İslam Tarihi El Kitabı (ed. Eyüp Baş, Grafiker Yayınları)

9- Kur’an’ın Geliş Ortamında İnanç ve İbadetler (Adnan Demircan, Kuramer Yayınları)

10- Ali-Muaviye Kavgası (Adnan Demircan, Beyan Yayınları)

11- Kerbelâ: Keder ve Belâ (Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları)

12- Siret Tedkikleri (Bünyamin Erul, Otto Yayınları)

13- Kur’an Yorumunda Siret-Nüzul İlişkisi (Muhammed Coşkun, Fikir Yayıncılık)

14- İslami Tarihçiliğin Doğuşu: İlk Siyer /Meğâzi Eserleri ve Müellifleri (Josef Horovitz çev. Ramazan Altınay, Ramazan Özmen-Ankara Okulu Yayınları)

15- İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri (Şaban Öz-İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı)

16- Siyer Tasarımı: Geçmişten Geleceğe Siyer’in Serüveni (Şaban Öz, Mana Yayınları)

17- Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı Mescid-i Nebevi 2 (Fatımatüz Zehra Kamacı, İnkılap Yayınları)

18- Siyer Usulü (Şaban Öz, Endülüs Yayınları)

19- Siyer-Kuran İlişkisi (Korkut Dindi, Ankara Okul Yayınları)

20- Yahudi Asıllı Sahâbîler (Ömer Sabuncu, Siyer Yayınları)

21- Arap Yarımadasında Kabile Hayatı (Hakan Temir, Siyer Yayınları)

22- İlk Vahiy (Şükran Adıgüzel, Endülüs Yayınları)

23- Siyer-Tefsir İlişkisi İbn Hişam Örnekliği (Nurdan Mendeş, Siyer Yayınları)

24- İslâm Öncesi Güney ve Kuzey Arabistan (Mahmut Kelpetin, Kuramer Yayınları)

25- İslam Öncesi Araplar ve Dinleri (M. Şemseddin Günay, Ankara Okulu Yayınları)

26- İslam Öncesi Arap Tarihi (M. Şemseddin Günaltay, Ankara Okulu Yayınları)

27- İslam Öncesi Mekke (Yaşar Çelikkol, Ankara Okulu Yayınları)

28- İslam Öncesi Arap Mitolojisi (İbrahim Usta, Ankara Okulu Yayınları)

29- Kureyş -İslam Öncesi Arap Hayatına Etkisi- (Hudayr Abbâs el-Cümeylî, çev. Asım Sarıkaya, Endülüs Yayınları)

30- Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu -Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat- (Âdem Apak, Kuramer Yayınları)

31- Cahiliye Araplarının İlahları (ed. Mahfuz Söylemez, Ankara Okulu Yayınları)

Muhammed UÇ