Dâru’l-Küttâb
Kırâat

Kırâat

Kırâat İleri/Akademik Okuma Listesi

1- Kur’an Tilavetinin Esasları (İsmail Karaçam, İFAV Yayınları)

2- Kur’an’ı Kerim’in Faziletleri ve Okuma Kaideleri (İsmail Karaçam, İFAV Yayınları)

3- Kıraat İlmi Eğitim ve Öğretim Metodları (Mustafa Atilla Akdemir, İFAV Yayınları)

4- Yedi Harf ve Kıraatler (Abdurrahman Çetin, Ensar Neşriyat)

5- Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi (Mehmet Emin Maşalı, Otto Yayınları)

6- Ahfeş ve Kıraatler (Erdoğan Baş, Rağbet Yayınları)

7- Tecvîd-i Mâhir (Mustafa Atilla Akdemir, Rağbet Yayınları)

8- Geleneksel Kıraat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım (Mehmet Dağ, İSAM Yayınları)

  9- Kıraat Tefsir İlişkisi: Zemahşeri Örneği (Mustafa Kılıç, İFAV Yayınları)

10- Kur’an’ın Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü (Mehmet Ünal, Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı Yayınları)

11- Kitabu’s-Seb’a/Mukaddime Bölümü (İbn Mücahid)

12- el-İbâne an Meâni’l-Kıraat (Mekkî b. Ebi Tâlib)

13- el-Murşidü’l-Vecîz (Ebû Şâme el-Makdisî)

14- Müncidü’l-Mukriîn (İbnü’l-Cezerî)

15- Tdv Maddeleri (Kıraat-Tecvid-vb.)

Not: Kur’an-ı Kerim okuyuşu (tecvidli), hafızlık, makam ve ses kullanımı da bu ilmin önemli pratik yönlerindendir.

Furkan AKBULUT