Dâru’l-Küttâb
Ortadoğu Tarihi

Ortadoğu Tarihi

Ortadoğu Tarihi İleri/Akademik Okuma Listesi

1- Modern Ortadoğu Tarihi  (William L. Cleveland, Agora Kitaplığı) 

2- Ortadoğu: Hıristiyanlığın Başlangıcından Günümüze Ortadoğu’nun İki Bin Yıllık Tarihi (Bernard Lewis, Arkadaş Yayınları)

3- Anahatlarıyla İslam Tarihi, 1-2-3-4 (Adem Apak, Ensar Yayınları)

4- İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri 1948-2006 (Malike Bileydi Koç, Günizi Yayıncılık)  

5- İslam’ın Serüveni, 3 Cilt (Marshall Hodgson, İz Yayınları)

6- İslam Toplumları Tarihi, I-II (Ira Lapidus, İletişim Yayınları)

7- Modern Orta Doğu Siyasi Tarihi ((Hasan Öztürk(ed.) Bilgesam Yayınları)

8- Ortadoğu’yu Kuran İdeolojiler (Zekeriya Kurşun(ed.),Vadi Yayınları)

9- Filistin: Çıkmazdan Çözüme (M. İbrahim Turhan (ed.), Küre Yayınları)

10- Demir Duvar İsrail ve Arap Dünyası (Avi Shlaim,   Küre Yayınları)

11- Filistin Uğruna: 1948’in Tarihini Yeniden Yazmak (Eugene L. Rogan, Avi Shlaim, Küre Yayınları)

12- Devlet Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar (Atilla Eralp (der.), İletişim Yayınları)

13- Devlet ve Ötesi (Atilla Eralp (der.), İletişim Yayınları)

14- Uluslararası İlişkiler Teorileri ( Scott Burchil (ed.), Küre Yayınları) 

15- Türk Dış Politikası 1919-1980(Baskın Oran, İletişim Yayınları)

16- Türk Dış Politikası 1980-2001  (Baskın Oran, İletişim Yayınları)

17- Türk Dış Politikası 2001-2012 (Baskın Oran, İletişim Yayınları)

18- İslam Düşüncesinin teşekkül Devri (Montgomery Watt, Sarkaç Yayınları)

19- Arap Halkları Tarihi (Albert Hourani, İletişim Yayınları)

20- İslami Ortadoğu (Charles Lindholm, İmge Yayınları)

21- Siyasal ve Kültürel İslam Tarihi (Philip Hitti, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul)

22- Anahatlarıyla İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü (Adem Apak, Ensar Yayınları)

23- Şarkiyatçılık (Edward Said,  Metis Yayınları)

24- Uygarlık Tarihinde Araplar (Bernard Lewis, Pegasus Yayınları)

25- Doğu Sorunu: 1774-1923, Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir Deneme (Mathew S. Anderson, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul)

26- İslam Tehdidi Efsanesi (John L. Esposito, Ufuk Kitapları)

27- Güçlenen İslam’in Yankıları (John L. Esposito, Yöneliş Yayınları)

Osman AYDEMİR