Dâru’l-Küttâb
Sosyoloji

Sosyoloji

Sosyoloji İleri/Akademik Okuma Listesi

1- Sosyoloji (Antony Giddens, 8.Edisyon Kırmızı Yayınları)

2- Bizi Kuşatan Toplum: Sosyolojiye Giriş (Vejdi Bilgin, Emin Yayınları)

3- Sosyoloji Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler (Zeki Arslantürk, Çamlıca Yayınları)

4- Sosyoloji Kuramları Tarihi (Hans Freyer, Doğu Batı Yayınları)

5- Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (Alan Swingewood, Agora Kitaplığı)

6- Sosyolojik Tahayyül (C. Wright Mills, Hil Yayınları)

7- Sosyolojik Düşünmek (Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yayınları)

8- Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları (Antony Giddens, Sentez Yayınları)

9- Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Emile Durkheim, Pozitif Yayınları)

10- Din Sosyolojisi El Kitabı (ed. Niyazi Akyüz, Grafiker Yayınları)

11- Din ve Toplum: Din Sosyolojisine Giriş (Vejdi Bilgin, Beyan Yayınları)

12- Din Sosyolojisi (Abdurrahman Kurt, Sentez Yayınları)

13- Din Sosyolojisi (Ünver Günay)

14- Din Sosyolojisine Giriş: Klasik ve Çağdaş Kuramlar (Inger Furseth, Birleşik Yayınları)

15- Din Sosyoloji Tarih ve Metotlar (Roberto Cipriani, Rağbet Yayınları)

Mahmut Emre AŞCI