Dâru’l-Küttâb
Tefsir

Tefsir

Tefsir İleri/Akademik Okuma Listesi

1- Tefsir Tarihi (İsmail Cerrahoğlu, Fecr Yayınevi)

2- Tefsir Usulü (İsmail Cerrahoğlu, TDV Yayınları)

3- Tefsir Tarihi (Muhsin Demirci, İFAV Yayınları)

4- Tefsir Usulü (Muhsin Demirci, İFAV Yayınları)

5- Kuran Kıssalarına Giriş (Sait Şimşek, Kitap Dünyası)

6- Klasik Tefsir Neydi? (Mehmet Paçacı, Klasik Yayınları)

7- Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri (M. Akif Koç, Kitâbiyat Yayınları)

8- Tefsire Akademik Yaklaşımlar I, II (ed. İsmail Albayrak-Mehmet Akif Koç, Otto Yayınları)

9- Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine (Halis Albayrak, Şule Yayınları)

10- Ana Hatlarıyla Kur’ân’ı Kerim ve Kur’ân İlimlerine Giriş (Suat Yıldırım, Ensar Neşriyat)

11- Klasik Modernizmde Kur’ân’a Yaklaşımlar (İsmail Albayrak, Ensar Neşriyat)

12- Kur’ân ve Tefsir Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru (Muhsin Demirci, Beyan Yayınları)

13- Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi (M. Emin Maşalı, Otto Yayınları)

14- Kur’ân’ın Bilimsel Yorumu (Süleyman Gezer, Ankara Okulu)

15- Kur’ân Yorumunda Siret-Nüzul İlişkisi (Muhammed Coşkun, Fikir Yayıncılık)

16- Kur’ân’ın Anlaşılmasında Siyer’in Rolü (Fatih Özaktan, Marmara Akademi Yayınları)

17- Tefsir Terimleri Sözlüğü (Muhsin Demirci, İFAV Yayınları)

18- Kur’ân Tarihi (Muhsin Demirci, İFAV Yayınları)

19- Belağat (Ali Bulut, İFAV Yayınları)

20- Kur’ân Yolu Meali (TDV Yayınları)

Mustafa ERGİN