Temel İslam Bilimleri
Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku açısından Hakkın Kötüye Kullanılması

Eşref SARITAŞ Fethi Düreynî, Nazariyyatü’t-Taassüf fi İsti‘mali’l-Hak fi’l-Fıkhi’l- İslami,  Müessetü’r-Risale, Beyrut 2013-1434, ISBN: 978-9933-23-231-3, 504 sayfa. Hakkın kötüye kullanılması (et-Taassüf fi isti‘mali’l-Hakk), gerek sosyal hayat içerisinde önemli …